Landelijk Doorverwijzen

Welkom op de website van Landelijk Doorverwijzen. Op deze site kunt u meer lezen over het project en de voortgang. Klik op start om te beginnen of maak een keuze uit het menu.

Start

Publicaties Landelijk Doorverwijzen

 

Document
+ Aanleiding, probleemstelling & doelstelling

Probleemdefinitie

Projectorganisatie en projectaanpak Landelijk Doorverwijzen

Verschillen eerste en tweede lijn

Ideaalproces en verbeterruimte

+ Beschrijving van de huidige situatie

Analyse en verbetermogelijkheden verwijsproces

Verwijsoplossingen

Overzicht van internationale EPD oplossingen

+Overzicht stakeholders Landelijk Doorverwijzen

Knelpunten voor landelijke versnelling

+ Organisatorische oplossingsrichtingen

Toekomstscenario’s voor verwijzingen

Bevindingen business case verwijzingen

Juridische implicaties voor verwijsoplossingen

Analyse en verbetermogelijkheden verwijsproces

Knelpunten voor landelijke versnelling

+ Technische oplossingsrichtingen

Oplossingen voor landelijke uitwisseling medische gegevens

Berichtenstandaarden en semantiek

Advies Infrastructuur aan AcZie v1.1

XDS implementatievragen

PGD als Verwijsoplossingen

Uitwisseling van pathologische informatie

Stuur een bericht