Aanleiding en probleemdefinitie

Alpe d’HuZes is in 2011 gestart met het programma Sneldiagnose met als doelstelling 80% van de patiënten met een verdenking op kanker binnen 48 uur een uitslag te kunnen geven indien zij daarvoor kiezen. Het verwijsproces, waarbij patiëntinformatie tussen instellingen moet worden overgedragen, is binnen het sneldiagnosetraject steeds vaker een beperkende factor. Het probleem is echter generieker: jaarlijks vinden ongeveer 3,5 miljoen verwijzingen plaats van huisarts naar specialist (verwijzing vanuit de eerste lijn). Ongeveer 25 procent hiervan wordt vanuit het ziekenhuis doorverwezen naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis (verwijzing vanuit de tweede lijn). Verwijzingen vanuit de tweede lijn zijn vaak gecompliceerder en bevatten meer verwijsonderdelen, zoals een medicatieoverzicht, diagnostisch beeldmateriaal, labuitslagen en eventueel weefselmateriaal. Onder andere door deze complexiteit is er veel ruimte voor verbetering en versnelling, voornamelijk bij verwijzingen vanuit de tweede lijn.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload probleemdefinitie.pdf