Analyse van betrokkenen en belangen

Het delen van medische gegevens tussen instellingen is een complex proces waar een groot aantal uiteenlopende betrokkenen (stakeholders) een rol in spelen. Op hoofdlijnen kunnen vier soorten stakeholders worden benoemd:

1) Beslissers en controle (ministerie van VWS, kwaliteitsinstituten, zorgverzekeraars, inspectie, etc.)

2) Gebruikers (zorgverleners, bestuurders, administratief personeel, patiënten, koepels, beroepsverenigingen, regionale samenwerkingsorganisaties, etc.)

3) Leveranciers (leveranciers van verwijsoplossingen, patiëntendossiers, etc.)

4) Uitvoering en facilitatie (adviesbureaus, onderzoekscentra, expertisecentra voor standaardisatie, projectteam landelijk doorverwijzen, etc.)

Een overzicht van de belangen wordt per type stakeholder gegeven.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload Overzicht stakeholders Landelijk Doorverwijzen