Eindrapport

In het project zijn een uiteenlopend aantal oplossingsrichtingen gevonden voor de verbetering en versnelling van verwijzingen in de zorg. Dit document geeft een samenvatting van de bevindingen en resultaten van het project Landelijk Doorverwijzen. Daarnaast illustreert het de keuzes die gedurende het project zijn gemaakt en biedt het handvatten bij toekomstige projecten over informatie-uitwisseling in de zorg.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload ‘Eindrapport Landelijk Doorverwijzen’