Financiering van oplossingen

Technische verwijsoplossingen kosten geld om op te zetten en te onderhouden. Niet alleen het opzetten en koppelen van systemen maar ook het onderhouden en het opleiden van personeel kent hoge kosten. Investeringen zijn vaak niet kostendekkend voor een individueel ziekenhuis, terwijl de businesscase op regionaal (systeem)niveau positief kan zijn. De baten liggen vooral in een hogere efficiëntie door het reduceren van administratieve lasten. Er worden vier technische oplossingen vergeleken. Veilige e-mail en een digitale postbus worden gezien als eenvoudige oplossingen die doeltreffend kunnen zijn bij niet-complexe communicatie. Oplossingen op basis van IHE-XDS (Cross Document Sharing) of een PGD worden gezien als oplossingen die doeltreffend kunnen zijn bij complexere communicatie (als bijvoorbeeld diagnostische beelden worden meegestuurd of tegelijkertijd wordt samengewerkt door meerdere artsen). Deze oplossingen kunnen het proces beter ondersteunen en leveren meer baten op, echter zijn de investeringen ook hoger. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste bevindingen, de overige documentatie is op aanvraag beschikbaar via info@soulve.nu.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload Bevindingen business case verwijzingen.pdf