ICT architecturen

Bij de overdracht van medische gegevens tussen meerdere instellingen is een ICT architectuur van cruciaal belang. Om te komen tot een infrastructuur voor daadwerkelijke uitwisseling is in samenwerking met een brede werkgroep een advies geschreven voor de overdacht van medische gegevens. In deze vergelijking zijn 4 architectuurtypes gedefinieerd en vergeleken. Uit deze vergelijking is op basis van vooraf gedefinieerde uitgangspunten gebleken dat het architectuurtype IHE-XDS de meest toekomst vaste oplossing is, waarnaast eenvoudige architecturen voor minder complexe verwijzingen kunnen bestaan.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload Advies Infrastructuur aan AcZie v1.1.pdf

 

icon-leesDownload Aandachtspunten XDS implementatie – korte versie.pdf