Ideaal verwijsproces

Vanuit het project Landelijk Doorverwijzen is met een aantal direct betrokkenen nagedacht over hoe het verwijsproces idealiter zou verlopen. Hieruit zijn tien functionaliteiten naar voren gekomen met verschillende urgentie. Een juiste en volledige verwijzing dient aan minimaal drie functionaliteiten te voldoen:

1) De verwijzer wordt ondersteund middels een verwijsindex waar op basis van objectieve kwaliteitscriteria een keus kan worden gemaakt.

2) De verwijzing is volledig en gebaseerd op richtlijnen.

3) De dataset die relevant is voor een verwijzing wordt op een eenvoudige manier overgedragen.

 

Lees verder:

 

icon-lees Download Ideaal_Verwijsproces.pdf