Interventiemogelijkheden

Er zijn diverse interventies mogelijk voor de knelpunten die in dit project geïdentificeerd zijn waaraan enkele andere projecten momenteel al direct aan bijdragen. Het project ‘Generieke Overdrachtsgegevens’ richt zich bijvoorbeeld op het voorkomen van een gebrekkige en versnipperde registratie van brongegevens en het creëren van uniforme datasets. Dit zal een snelle uitwisseling van patiëntgegevens zeker ten goede komen en bespaart enorm in administratieve last. Andere knelpunten verdienen nog de aandacht: zo is er een gebrek aan regie op landelijke informatie-uitwisseling, wordt patiënt-betrokkenheid nog niet voldoende gestimuleerd en kan het digitaliseren van pathologisch materiaal versneld worden. Per knelpunt worden acties voorgesteld waarbij het verbeteren van de regie één van de belangrijkste acties is. Hierbij is het van belang dat voldoende organisaties betrokken worden zodat afspraken ook worden bekrachtigd.

 

Lees verder

 

icon-lees  Download Knelpunten voor landelijke versnelling.pdf

 

icon-lees  Bevindingen pilot versnelling van pathologie.pdf