Leerervaringen uit het buitenland

In een internationale vergelijking is gekeken naar de aanpak en mogelijke leerervaringen van de aanpak van andere landen omtrent het delen van medische gegevens. De situatie in Nederland is vergelijkbaar met Duitsland, enkele andere Europese landen (zoals Zweden, Denemarken, Groot Brittannië, Oostenrijk en Spanje) zijn verder. Over het algemeen kan gesteld worden dat een regionale opzet kenmerkend is voor een succesvolle aanpak. De regionale ontwikkeling dient plaats te vinden aan de hand van landelijke richtlijnen om onderlinge uitwisseling in de toekomst te waarborgen. Door patiënten te betrekken in de ontwikkeling en hen bijvoorbeeld toegang tot het eigen dossier te bieden ontstaat er draagvlak onder de bevolking. Voldoende support en financiële ondersteuning vanuit de overheid is essentieel.

 

Lees verder:

 

icon-lees Download Overzicht internationale EPD’s.pdf