Beschrijving verschil tussen verwijzingen in de eerste en tweede lijn

Tussen verwijzingen uit de eerste lijn en tussen tweedelijns instellingen bestaan grote verschillen. Geschat wordt dat momenteel een kwart van de specialisten patiëntgegevens digitaal registreert en raadpleegt. Dit in tegenstelling tot huisartsen, die bijna allemaal patiëntgegevens volledig digitaal registreren en opvragen. Het analoog registreren van patiëntgegevens zorgt voor een groot verschil in de manier waarop verwezen wordt: waar verwijzingen vanuit de eerste lijn voornamelijk geautomatiseerd en gestructureerd plaats vinden, worden verwijzingen vanuit de tweede lijn voornamelijk analoog (per post of fax) gedaan. Daarnaast zijn de berichten meestal ongestructureerd en is het verwijsdossier vaak onvolledig. De meeste winst valt hierdoor te behalen in het verwijsproces vanuit de tweede lijn. Het project ‘Landelijk Doorverwijzen’ zal zich dan ook voornamelijk richten op het verwijsproces tussen tweedelijns instellingen, waarbij sommige verbeterpunten te generaliseren zijn naar het verwijsproces vanuit de eerste lijn.

 

Lees verder:

 

icon-lees Download Verschillen eerste en tweede lijn.pdf