Projectaanpak

Het project Landelijk Doorverwijzen beoogt een basis voor een duurzaam landelijk doorverwijssysteem te leggen, waartoe drie paden worden bewandeld.

1) Door het organiseren van visiebepalingssessies zullen toekomstscenario’s worden geschetst om de ideaalbeelden van verschillende stakeholders bij elkaar te laten komen, wat tevens zorgt voor het benodigd draagvlak voor een landelijke oplossing.

2) Daarnaast worden strategische samenwerkingen gesloten met bestaande instanties en initiatieven om te komen tot landelijke afspraken over medische- en procesinhoud en standaarden voor techniek.

3) Verder wordt een technische Proof of Concept uitgevoerd, met als doel de technische, financiële en juridische haalbaarheid aan te tonen van een verwijsoplossing die verwijzen binnen 24 uur mogelijk maakt.

 

Lees verder:

 

icon-lees Download Projectorganisatie_en_projectaanpak.pdf