Projectorganisatie

De gekozen projectstructuur is zowel gericht op het geven van vrijheid voor innovatie als op de nodige sturing en borging vanwege het grote aantal betrokken partijen. De projectleiding is in handen van het verander-adviesbureau Soulve Innovations dat de op te leveren documentatie verzorgt. De stuurgroep accordeert deze documentatie en neemt beslissingen op hoofdlijnen waarmee zij bijdraagt aan een verankering van processen, protocollen en oplossingen binnen belanghebbende organisaties. Daarnaast zijn er met vele partijen samenwerkingen aangegaan om verzekerd te zijn van de benodigde daadkracht en kennis.

 

Lees verder:

 

icon-lees Download Projectorganisatie_en_projectaanpak.pdf