Resultaten: verwijzen via een PGD

In een Proof of Concept is onderzocht of overdracht van medische gegevens via een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) voordeel zou kunnen bieden op het gebied van snelheid en kwaliteit van een verwijzing. In dit onderzoek stonden drie vragen centraal:

1) Is verwijzen via een PGD technisch en organisatorisch mogelijk?

2) Biedt een verwijzing via een PGD verbetering op het gebied van snelheid?

3) Levert verwijzen via een PGD een kwalitatieve verbetering voor patiënten?

 

In dit rapport leest u de uitkomsten van dit onderzoek, dat in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis, het Verbeeten Instituut en Meddex is uitgevoerd.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload ‘Resultaten Proof of Concept: Verwijzen via een PGD’

 

FMT

Artikel in FMT Gezondheidszorg over de Proof of Concept (pagina 20-23)