Juridische en technische risico’s

Wet- en regelgeving wordt vaak genoemd als een knelpunt voor digitaal verwijzen. Hier is wettelijk gezien een basis voor, echter zijn er ook veel misverstanden waardoor voortgang onnodig wordt geremd.

 

Per architectuurtype zijn er verschillende risico’s te benoemen. Veilige e-mail en digitale postbus-systemen hebben een risico op het ontstaan van informatie-eilanden of op verlies van gegevens. De kans op een grootschalige inbreuk op de beveiliging is echter laag. Bij systemen op basis van XDS is het ontstaan van informatie-eilanden kleiner en gegevens zullen niet snel verloren gaan. Echter, als er toegang tot het XDS systeem wordt verkregen kunnen ineens grote hoeveelheden patiëntgegevens worden benaderd.

 

In de toekomst wordt de wet- en regelgeving strenger en volgens de Privacy Impact Assessment (PIA) zullen instellingen moeten verantwoorden waarom patiëntdata gebruikt is. Dit heeft voornamelijk impact op de oplossingsrichting op basis van XDS. Patiënt consent en logging zal nog strakker geregeld moeten worden. De architectuur achter een PGD heeft hier geen last van. Daarnaast schrijft een kamervoorstel voor dat elektronische inzage door patiënten verplicht wordt. Beide ontwikkelingen kunnen de adoptie van systemen gebaseerd op een PGD stimuleren.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload Juridische implicaties voor verwijsoplossingen.pdf