Berichtstandaarden en semantiek

Er bestaat onduidelijkheid over de bestaande standaarden en voor welke doeleinden zij gebruikt kunnen worden. Echter is het wel duidelijk welke standaarden voor medische registratie relevant zijn en hoeven hier geen (nieuwe) keuzes gemaakt te worden. SNOMED, ICPC en LOINC zijn de belangrijkste semantische coderingen. HL7 voor tekst en DICOM voor beelden zijn de belangrijkste berichtstructuren en deze worden breed gebruikt. Een verdere specificering hiervan is begin 2013 door Nictiz in samenwerking met de 8 UMC’s gemaakt vanuit het project ‘Generieke Overdrachts Gegevens’ (GOG). In dit project zijn klinische bouwstenen voor de generieke overdracht van patiëntgegevens ontwikkeld en gepubliceerd.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload Documentstructuur.pdf