Mogelijke toekomstscenario’s

Voor de ontwikkeling van verwijzingen uit de eerste lijn is één toekomstscenario uitgewerkt. Verwacht wordt dat het delen van medicatiegegevens en het waarneem dossier huisartsen (WDH) via het LSP blijven lopen. Daarnaast wordt een verdere toename van het marktaandeel van Zorgdomein als primaire verwijs applicatie verwacht, hoewel enkele kleinere aanbieders ook zullen blijven bestaan. Voor verwijzingen uit de tweede lijn zijn er twee toekomstscenario’s uitgewerkt. Scenario A, getiteld “Zorgverlener centraal” voorziet een systeem en werkwijze waarbij de uitwisseling van patiëntgegevens primair tussen artsen plaats vindt. Scenario B, getiteld “Patiëntbehoefte centraal” gaat uit van een systeem waarbij de communicatie over de patiënt ook via de patiënt verloopt. Hierbij zal een Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD) ingezet worden als verwijsmiddel.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload Toekomstscenario’s voor verwijzingen.pdf