Uitwisseling van pathologische informatie

De uitwisseling van pathologische informatie (zoals weefselbiopten) is vaak relevant bij een verdenking op kanker maar vindt moeizaam digitaal plaats aangezien het fysiek materiaal betreft. Lokale initiatieven voor het digitaal inscannen van coupes ontstaan langzaam maar de benodigde opslagcapaciteit voor de enorme digitale beelden is een groot knelpunt. Een focusgroep bestaande uit een aantal pathologisch laboratoria en gesteund vanuit dit project werkt momenteel aan het realiseren van standaarden voor de digitale uitwisseling van pathologisch beeldmateriaal.

 

Lees verder

 

icon-leesDownload ‘uitwisseling van pathologische informatie.pdf’

 

icon-leesDownload ‘Bevindingen pilot versnelling pathologie.pdf’