Verwijsoplossingen en leveranciers

Om transmurale overdracht tussen verschillende zorgverleners te faciliteren is Nederland in 1997 begonnen met een landelijk systeem voor de uitwisseling van patiƫntinformatie. Momenteel wordt dit toegepast voor uitwisseling van medicatiedossiers en waarneemdossiers tussen eerstelijns instellingen (zoals de huisartsenpost in het weekend). Vanwege grote discussies rondom privacy en veiligheid is een opschaling van dit systeem naar tweedelijns instellingen nog niet operationeel. Hier zijn diverse verwijsoplossingen voor beschikbaar die worden geleverd door een uiteenlopend aantal leveranciers. Doordat niet iedere oplossing alle onderdelen van een verwijzing mogelijk maakt, instellingen een combinatie van oplossingen hanteren, er meerdere typen ziekenhuis informatiesystemen bestaan en niet alle oplossingen volgens dezelfde standaarden werken dreigt in Nederland een versnippering te ontstaan van de mogelijkheden voor informatieoverdracht.

 

Lees verder

 

icon-leesverwijsoplossingen.pdf